Indkaldelse til årsmøde 2019

Indkaldelse til årsmøde 2019

LOF Øresund dækker kommunerne: Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Fredensborg, Allerød og Halsnæs

Årsmødet afholdes:
LOF Øresund
Horsedammen 12, kld.
3000 Helsingør

TIRSDAG DEN 26. MARTS 2019 KL. 19.00 (Der bydes på kaffe og kage under mødet).

Dagsorden
a. Valg af dirigent og evt. stemmetællerem.m.
b. Formandens beretning
c. Skolelederens beretning
d. Godkendelse af det reviderede årsregnskab
e. Indkomne forslag
f. Valg af:
•Bestyrelsesformand (skal være medlem af Venstre eller Venstres Ungdom)
•Bestyrelsesmedlemmer
•1 statsaut. eller reg. revisor
g. Eventuelt


Årsmødet er åbent for alle, men kun V og VU medlemmer, bosiddende i kommuner hvorfra LOF Øresund modtager tilskud, har stemmeret.

Forslag behandlet på Årsmødet skal være formanden i hænde senest 7 dage før.

Vi glæder os til at se alle med interesse for LOF Øresund

Med venlig hilsen
Karsten Bernstein
Formand