Indkaldelse til Årsmøde 2023

Årsmødet for LOF Øresund afholdes tirsdag den 21. marts kl. 19.30 i Hillerød

LOF Øresund dækker kommunerne
Allerød, Fredensborg, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm

Tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 19.30
(Der bydes på kaffe og kage under mødet)

Aftenskolernes hus, Festsalen
Søndre Jernbanevej 4E, 4300 Hillerød

Årsmødet er åbent for alle, men kun medlemmer af Venstre og Venstres Ungdom bosiddende i kommuner hvorfra LOF Øresund modtager tilskud iht. folkeoplysningsloven, har stemmeret.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Skolelederens beretning
4. Godkendelse af det reviderede årsregnskab
5. Indkomne forslag
6. Nyt fra LOF's Landsorganisation, v. sekretariatsleder Per Paludan Hansen
7. Valg af:
a. Bestyrelsesformand (skal være medlem af Venstre eller Venstres Ungdom
b. Bestyrelsesmedlemmer
c. 1 statsaut. eller reg. revisor
8. Eventuelt

Forslag behandlet på Årsmødet skal være formanden i hænde senest 7 dage før Se kontaktoplysninger her Bestyrelsen | LOF kurser.

Vi glæder os til at se alle med interesse for folkeoplysning og et aktivt fritidsliv i Nordsjælland.

 

Med venlig hilsen
Tinne Borch Jacobsen
Formand

Læs mere om LOF Øresund her: Om LOF Øresund