Information om LOFkurser

Tilmelding, betaling etc.

LOF arrangerer den lokale voksenundervisning i Fredensborg, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Allerød og Hørsholm.

Deltagere:
Alle er velkomne hos LOF uanset alder og adresse.

Find ledige hold på LOFkurser.dk:
Grøn = Ledige pladser
Gul = Kun få ledige pladser
Rød = Fuldtegnet, venteliste mulig

Tilmelding på 4 måder:
1) Besøg: LOFkurser.dk
2) Mail: [email protected]
3) Ring: 4926 0288
4) Kig forbi:
kontoret i Helsingør, Hillerød eller Hørsholm (se åbningstider her: åbningstider)

Betalingsbetingelser:
Betalingsfristen fremgår af kvitteringen på din tilmelding.

Du har mulighed for at aftale ratebetaling ved henvendelse til kontoret.

Hvis du fortryder:
Tilbagebetaling af kursusgebyret kan finde sted ved framelding før 2. mødegang. Der fratrækkes et administrationsgebyr på 125,-. Det er muligt at flytte fra et hold til et andet inden for samme faggruppe og samme sæson, hvis anden ugedag, type eller niveau passer dig bedre. Tilbagebetaling eller flytning til et andet hold er dog ikke muligt for arrangementer med 3 eller færre mødegange eller for instrumentalhold. 

Køb af foredrag, kurser og lignende via hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2.

Forbehold for ændringer:
I tilfælde af at undervisningen ikke kan gennemføres som planlagt, kan undervisningen i nogle tilfælde fortsætte online, såfremt dette er teknisk muligt. Onlineundervisning betragtes som almindelig gennemført undervisning, og kompensation i form af tilbagebetaling eller erstatningsundervisning bortfalder.

Ny underviser, aflysninger/forlængelser pga. sygdom samt ændring af undervisningssted berettiger ikke til tilbagebetaling. Kan et hold ikke igangsættes, tilbagebetales hele kursusgebyret. 

Vi tager forbehold for fejl og mangler i programmet, lærerskift, lokalers standard og udstyr samt ændring af undervisningssted og forløb.

Sikkerhed når du tilmelder dig på hjemmesiden:
Når du køber et hold og betaler via hjemmesiden vil alle oplysninger blive SSL-krypteret via en sikker linje som er godkendt af Nets. Du kan læse mere om betaling og sikkerhed på nettet hos Nets og Forbrugerrådet.

Kursusstart:
Kurserne starter som anført. Her på hjemmesiden under hvert enkelt hold, kan du se mødegange og ændringer i forhold til planlagt forløb. Mødeinformation vil fremgå ved tilmelding på nettet eller på det tilsendte indbetalingskort. Sker der ændringer vedrørende holdet, får du besked.

Kursusmaterialer:
Udgifter og kursusmaterialer i forbindelse med undervisning/foredrag, afholdes af kursisten. Du kan kontakte underviseren, hvis du ønsker at få oplysning om beløbsstørrelse og undervisningsmateriale.

Undervisningsgange og ferier:
Som udgangspunkt følges folkeskolernes ferieplan. På enkelte hold er der dog undervisning i folkeskolernes ferier. Se mødegangene på dit hold her på hjemmesiden.

Oplysningspligt:
Folkeoplysningsloven foreskriver, at det fulde cpr.nr. oplyses, hvis du tilmelder dig kurser uden for din hjemkommune.

Klagemuligheder
Hvis du er utilfreds med eller vil klage over et kursus købt hos os, bedes du henvende dig pr. mail til [email protected]
Hvis ikke dette er tilfredsstillende har du mulighed for at indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Du kan
benytte dette link: www.forbrug.dk/klagemuligheder-og-ankenaevn/klager-over-kob-i-danmark-varer-og-ydelser/ 
Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er
forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her Online Dispute Resolution
Ved indgivelse af en klage skal du oplyse foreningens e-mail adresse [email protected]

Handicapundervisning
Der oprettes små hold af hensyn til deltagere, der har et handicap.

  • Der kan oprettes hold specielt tilrettelagt for handicappede. På holdene er plads til max 8 deltagere. Deltagerne skal være handicappede i forhold til emnet.
  • Deltagere, der er handicappede i forhold til emnet, kan integreres på et almindeligt aftenskolehold med plads op til 10 deltagere.

I begge tilfælde tilrettelægges undervisningen pædagogisk, så der tages særlige hensyn til den enkelte deltager.

I beskrivelsen af det enkelte hold er anført hvorvidt holdet på forhånd er specielt tilrettelagt for handicappede. I tvivlstilfælde kan du kontakte skolens kontor.

For at deltage som handicappet i forhold til emnet skal deltageren være bekendt med en kommunalt udfærdiget vejledning og første mødegang underskrive en handicaperklæring. 

Behovet for at deltage som handicappet kan alt efter kursets indhold skyldes diabetes 2, rygsmerter, dårligt blodomløb, gigt, bevægelsesproblemer, rysten på hænder, begyndende demens, ord- eller talblindhed, svagt syn eller svag hørelse. Listen indeholder eksempler og er langt fra endelig.