Information om LOFkurser

Tilmelding, betaling etc.

LOF arrangerer den lokale voksenundervisning i Fredensborg, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Allerød og Hørsholm.

Deltagere:
Alle er velkomne hos LOF uanset alder og adresse.

Find ledige hold på LOFkurser.dk:
Grøn = Ledige pladser
Gul = Kun få ledige pladser
Rød = Fuldtegnet, venteliste mulig

Tilmelding på 4 måder:
1) Besøg: LOFkurser.dk
2) Mail: [email protected]
3) Ring: 4926 0288
4) Kig forbi:
Stengade 57 i Helsingør

Kontortid:
Mandag-torsdag 9.30-12.00 og 13.00-14.30.

Fredag 9.30-12.00 

Betalingsbetingelser:

Betalingsfristen fremgår af kvitteringen på din tilmelding. Du har mulighed for at aftale ratebetaling ved henvendelse til kontoret. Tilbagebetaling af kursusgebyret kan finde sted ved framelding før 2. mødegang. Der fratrækkes et administrationsgebyr på 100,-. I tilfælde af at undervisningen ikke kan gennemføres som planlagt fx på grund af corona, kan undervisningen fortsætte online, såfremt dette er teknisk muligt. Onlineundervisning betragtes som almindelig gennemført undervisning, og kompensation i form af tilbagebetaling eller erstatningsundervisning bortfalder. Tilbagebetaling er ikke mulig for arrangementer med 3 mødegange eller mindre. Det er muligt at flytte fra et hold til et andet inden for samme faggruppe og samme sæson, hvis anden ugedag, type eller niveau passer dig bedre. Ny underviser, aflysninger/forlængelser pga. sygdom samt ændring af undervisningssted berettiger ikke til tilbagebetaling. Kan et hold ikke igangsættes, tilbagebetales hele kursusgebyret. Køb af foredrag, kurser og lignende via hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2.

Kursusstart:

Kurserne starter som anført i programmet, se mødetid, sted og startdato. Her på hjemmesiden under hvert enkelt hold, kan du se mødegange og ændringer i forhold til planlagt forløb. Mødeinformation vil fremgå ved tilmelding på nettet eller på det tilsendte indbetalingskort. Sker der ændringer vedrørende holdet, får du besked.

Kursusmaterialer:
Udgifter og kursusmateriale i forbindelse med undervisning/foredrag, afholdes af kursisten. Materialer købt af underviser afregnes direkte med underviseren. Du kan kontakte underviseren, hvis du ønsker at få oplysning om beløbsstørrelse og undervisningsmateriale.

Undervisningsgange og ferier:
Folkeskolernes ferieplan følges. På enkelte hold er der undervisning i folkeskolernes ferier. Se mødegangene på dit hold her på hjemmesiden.

Oplysningspligt:

Folkeoplysningsloven foreskriver, at det fulde cpr.nr. oplyses, hvis du tilmelder dig kurser uden for din hjemkommune.

Handicapundervisning
Der oprettes små hold af hensyn til deltagere, der har et handicap.

  • Der kan oprettes hold specielt tilrettelagt for handicappede. På holdene er plads til max 8 deltagere. Deltagerne skal være handicappede i forhold til emnet.
  • Deltagere, der er handicappede i forhold til emnet, kan integreres på et almindeligt aftenskolehold med plads op til 10 deltagere.

I begge tilfælde tilrettelægges undervisningen pædagogisk, så der tages særlige hensyn til den enkelte deltager.

I beskrivelsen af det enkelte hold er anført hvorvidt holdet på forhånd er specielt tilrettelagt for handicappede. I tvivlstilfælde kan du kontakte skolens kontor.

For at deltage som handicappet i forhold til emnet skal deltageren være bekendt med en kommunalt udfærdiget vejledning og første mødegang underskrive en handicaperklæring. 

Behovet for at deltage som handicappet kan alt efter kursets indhold skyldes diabetes 2, rygsmerter, dårligt blodomløb, gigt, bevægelsesproblemer, rysten på hænder, begyndende demens, ord- eller talblindhed, svagt syn eller svag hørelse. Listen indeholder eksempler og er langt fra endelig. 

Forbehold:
Vi tager forbehold for fejl og mangler i programmet, lærerskift, kommunale lokalers standard og udstyr samt ændring af undervisningssted og forløb.