Om LOF Øresund

LOF Øresund bringer mennesker sammen om et aktivt liv og indgår som en dynamisk skole i lokalområdet.

Hvad kan vi tilbyde?
LOF udbyder et bredt udvalg af kurser fra kreative fag til sprog og arrangerer byvandringer, foredrag og naturoplevelser. Vi bidrager til et sundt liv med yogakurser, motion, hensyntagende træning og rygestop. Forberedende voksenundervisning i dansk og matematik og kurser for ordblinde hjælper vores deltagere videre i job, uddannelse og gør det lettere at klare hverdagens udfordringer.

Vi samarbejder med kommuner, lokale boligforeninger og andre, så vi sammen kan løse væsentlige opgaver indenfor sundhed, uddannelse, kultur og oplysning.

Hvem er vi?
Medarbejderne i LOF Øresund kommer fra mange forskellige faggrupper og uddannelsesmæssige baggrunde. Vi beskæftiger ca. 120 undervisere, nogle fuld tid og mange der underviser enkelte dage om ugen. Vi er 11 medarbejdere i administrationen på vores kontorer i Helsingør, Hillerød og Hørsholm.

LOF står for Liberalt OplysningsForbund. Gennem LOF's landsorganisation samarbejder LOF-afdelinger i hele landet. Se mere på www.LOF.dk.

Hvor underviser vi?
LOF Øresunds aftenskoleaktivitet dækker kommunerne: Fredensborg, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Allerød. Derudover har vi driftsoverenskomst med HF og VUC Nordsjælland samt VUC Lyngby om Forberedende Voksenundervisning (FVU) og undervisning for ordblinde (OBU).

LOF Øresund har egne lokaler i Helsingør, Hillerød, Frederiksværk og Hørsholm. Herudover foregår undervisningen i lokaler kommunerne stiller til rådighed på skoler og biblioteker, i lejede lokaler eller i lokaler, som vi låner af vores samarbejdspartnere.

Vi underviser således på over 100 forskellige adresser rundt om i Nordsjælland, så vi så vidt muligt kan tilbyde undervisning lokalt og indgå som en del af et aktivt lokalmiljø.

Udover undervisningen på adresser i Nordsjælland tilbyder vi undervisning online.

Hvordan er undervisningen?
Der er mange grunde til at deltage i LOF’s kurser. Man kommer for at lære, for at inspireres og for at udvikle sine evner sammen med andre. Man kommer for det høje faglige niveau.

Vi ved også, at når at så mange kursister sæson efter sæson fortsætter på et hold, hænger det sammen med de sociale relationer, den gode stemning og med at man nyder samværet om en fælles interesse. 

I LOF Øresund lægger vi derfor vægt på

  • at undervisningen er fagligt velkvalificeret, uanset holdets niveau og deltagernes forudsætninger.
  • at alle kan deltage, og at alle føler sig velkomne.
  • at kursisterne har indflydelse på undervisningen.

For at sikre det gode sociale miljø arbejder vi efter et sæt retningslinjer, som er formuleret af underviserne. Se mere her: Byd velkommen til LOF

Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær opdateret med nye kurser, oplevelser og foredrag:

Nye kurser, oplevelser og foredrag