Om LOF

LOF står for Liberalt OplysningsForbund. Gennem LOF's landsorganisation samarbejder LOF-afdelinger i hele landet. Se mere på www.LOF.dk.

LOF Øresund er LOF's afdeling i Fredensborg, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Allerød.

LOF - værdi til dig og dit liv
LOF Øresund har formuleret følgende værdigrundlag, der er udgangspunktet for arbejdet og LOF Øresunds videre udvikling.  

Mission:
At fastholde og forny LOF Øresund som toneangivende oplysningsforbund i Nordsjælland.

Vision:
Vi vil give vore kursister kvalitetskurser og -oplevelser, som skal være tidssvarende og unikke.

Vi vil skabe livskvalitet, fagligt udbytte og netværk i gode indlæringsmiljøer og yde den bedste kundeservice.

Folkeoplysning - kurser, ture og foredrag
LOF Fredensborg, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Allerød er Nordsjællands største oplysningsforbund med over 20.000 kursister årligt. 

LOF indgår som en aktiv og dynamisk skole i lokalområdet.

Vi arrangerer foredrag, oplevelsesture og kurser indenfor sprog, it, musik, kretativitet og bevægelse.

Samarbejde og projekter
I samarbejde med kommuner, foreninger og institutioner løser vi væsentlige opgaver indenfor sundhed, kultur og oplysning.

Danskundervisning
Forberedende voksenundervisning og ordblindekurser afholdes i samarbejde med VUC.

Vi udbyder danskundervisning i 14 kommuner: Allerød, Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.

Undervisningsmiljøet
Undervisningen foregår dels i lokaler kommunerne stiller til rådighed på skoler, biblioteker etc. 

Desuden har LOF undervisningscentre i Helsingør og Hillerød samt egne motionslokaler i Frederiksværk og Hørsholm. LOF tilbyder attraktive undervisningsmiljøer med bl.a. smartboard og PC'er samt gode pausefaciliteter. 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær opdateret med nye kurser, oplevelser og foredrag: