Sproghold

Tag testen her

Se alle sproghold her

Niveauer på sprogkurserne

Nedenstående er generelle, vejledende beskrivelser af niveauerne. Læs derfor altid holdbeskrivelsen på det enkelte hold inden du tilmelder dig. 

Basisbruger:

A1(begynderniveau)
For begyndere, der ikke kan sproget. Du lærer at forstå og bruge dagligdags udtryk og basale vendinger. Du lærer at præsentere dig selv og stille og besvare enkle spørgsmål. Du lærer at begå dig på en enkel måde.

A2 (elementært niveau)
For deltagere, der kan lidt af sproget. Du lærer at forstå sætninger og hyppigt anvendte udtryk. Du lærer at kommunikere i enkle og rutinemæssige situationer. Du lærer i simpel form at beskrive din baggrund, dine omgivelser og dine umiddelbare behov.

Selvstændig bruger:

B1 (lavere mellemniveau)
Du lærer at forstå ukomplicerede faktuelle oplysninger om dagligdags og arbejdsrelaterede emner. Du lærer at klare de fleste situationer, som kan opstå fx på rejser. Du lærer at skrive enkle, sammenhængende tekster om en række velkendte emner.

B2 (mellemniveau)
Du lærer at forstå standardtale om velkendte og ukendte emner. Du lærer at beskrive erfaringer, begivenheder og ambitioner og kort at forklare meninger og planer. Du lærer at skrive rimelig detaljerede, sammenhængende tekster om en god række emner. Du lærer at skrive klare, detaljerede tekster om forskellige emner.

Uafhængig bruger:

C1 (avanceret niveau)
Du lærer at forstå krævende, længere tekster og at udtrykke dig flydende og spontant uden at lede efter ordene. Du lærer også at bruge sproget fleksibelt og effektivt til sociale og erhvervsmæssige formål og at skrive detaljerede tekster om komplicerede emner.

C2 (højere avanceret niveau)
Du lærer at forstå uden besvær stort set alt, hvad du hører eller læser, og at referere oplysninger fra forskellige talte og skrevne kilder. Du lærer også at rekonstruere argumenter og redegørelser i en sammenhængende præsentation, at udtrykke dig spontant, meget flydende og præcist og at adskille finere betydningsnuancer.