Tolkning af resultat fra sprogtesten

Tolkning af resultat fra sprogtesten

I resultatskemaet kan du se, hvilket sproglige niveau du har i de enkelte områder. Skemaet viser både din egen vurdering fra selvevalueringsskemaerne og resultatet fra testen.

Niveaubetegnelserne (A1, A2, B1, B2, C1 og C2) refererer til Den fælles europæiske referenceramme for sprog.

A1 er det laveste niveau, C2 er det højeste niveau. 
"A1<" betyder, at du ikke er på niveau A1 endnu, altså skal du vælge et af begynderkurserne trin 1-3.   
"≥ C1" betyder, at du er på niveau C1, måske endda på C2, men testen afprøver ikke niveau C2.

NB: Hvis du ifølge testen er på B1, så behersker du sproget på niveau B1. Hvis du efterfølgende vil vælge et kursus, så skal dette kursus ligge på B2.

Som regel vil du ikke være på samme niveau i de forskellige kompetencer. Meget tit er man bedre til læse og lytte end til tale og samtale. Det er normalt, at man fx er på B2 i læse og lytte og på B1 i grammatik og ordforråd, tale og samtale. Her vil det give mening at vælge et kursus, der gennemgår den anden halvdel af B2.

En anden mulighed vil være, at du ser på, hvad det enkelte kursus fokuserer på. Hvis du fx er B1 i tale og samtale og vil vælge et konversationskursus, så vil vi anbefale, at du tager dette kursus på B2, selv om dine læse- og lyttekompetencer allerede er på B2.

Der er selvfølgelig mange muligheder, så kontakt os, hvis du vil have råd om det rigtige kursus for dig. Du kan ringe på 4926 0288 eller maile til Sirenetta Poulsen på [email protected]

Tilmelding og information om de enkelte hold.