Persondatapolitik

For at kunne levere de ydelser som deltagerne tilmelder sig, indsamler vi de personoplysninger, vi har behov for at behandle.

Privatlivspolitik 

Dataansvarlig 

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

LOF Øresund

Stengade 57a

3000 Helsingør

CVR: 21133299 

Det er ikke et krav, at vi har en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via [email protected] 

Behandlingsaktiviteter 

Som dataansvarlig jf. GDPR, har vi følgende behandlingsaktiviteter. 

Besøg på hjemmeside 

Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik. 

Kommunikation med potentielle kunder 

Når du har spørgsmål eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via: 

 

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation. 

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer. 

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. 

Vi sletter vores kommunikation med dig, når det står klart, om du ønsker vores ydelser eller ej. 

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet. 

Kunder 

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.  

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b. 

Du kan til hver en tid få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig ved at kontakte os. Skulle du ønske at få slettet eller ændret visse oplysninger, så os. Du kan se kontaktoplysninger enten i bunden eller under menupunktet kontakt/information. 

Når du tilmelder dig et kursus hos, vil du opleve, at du skal aflevere oplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefonnumre, fødselsdato. Folkeoplysningsloven kræver desuden, at du skal oplyse dit fulde cpr.nr., hvis du tilmelder dig kurser uden for din hjemkommune. 

 

Nyhedsbrev 

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra os, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores ydelser. 

Ved udsendelse og interaktion med vores nyhedsbreve sker der en indsamling IP-adresse. Vi registrerer bl.a. åbning af og klik i nyhedsbrevene samt oplysninger om den enhed, der benyttes (operativsystem og terminaltype). Ved at registrere aktiviteten i nyhedsbrevene kan vi automatisk slette inaktive adresser og på den måde sikre fremkommeligheden til andre modtagere af vores nyhedsbreve. Registreringen af klik og åbninger bruges også til at give LOF afdelingen indblik i brugernes læseadfærd. I forbindelsen med udsendelse af nyhedsbreve deles dine data lejlighedsvis med andre afdelinger i LOF og LOF’s landsorganisation. Det gøres af administrative hensyn og til analysemæssige formål. 

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a. 

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet stopper vi også med at sende dette til dig.  

Ved framelding af nyhedsbrevet gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.  

Bogføring 

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse. 

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra. 

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.  

Jobansøgninger 

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere, om de matcher et ansættelsesbehov hos os. 

Hvis du sender din jobansøgning til os, er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.  

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, vil vi med det samme vurdere, om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match.  

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet. 

Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, vil vi give dig særskilt information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse.  

Databehandlere 

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere. 

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.  

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet. 

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger. 

Videregivelse af personoplysninger  

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand. 

Profilering og automatiserede afgørelser 

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser. 

Tredjelandeoverførsler 

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.  

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse. 

Behandlingssikkerhed 

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.  

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden. 

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR kursus, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne.  

De registreredes rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

Tilbagetrækning af samtykke 

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.  

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.