Test dine sprogkundskaber

Test dine sprogkundskaber

Tryk her og tag testen Eurotest - sprogtest i 8 sprog. Professionel dokumentation af niveau. 

Du kan teste dit niveau i danskengelskfranskspanskitaliensk eller tysk. Tag testen inden du tilmelder dig et kursus, eller tag bare testen for at vurdere dine sprogkundskaber.

Det er en grundig test, som tager mellem 1/2 og 1 1/2 time, men du kan altid afbryde undervejs og genoptage testen senere. Du bliver testet i dine færdigheder i at skrive, læse, lytte, tale og samtale.
Testen regulerer selv niveauet automatisk på basis af dine svar.
Du kan vælge at få resultatet tilsendt til din egen e-mailadresse og til LOF's kursuskonsulent. LOF bruger ikke din mailadresse til andre formål.

Vejledning i testen
Testen er en blanding af to metoder: selvevaluering, hvor du selv skal vurdere dit niveau, og en konkret test, hvor du skal vælge det rigtige svar.

Testen afprøver "grammatik og ordforråd", "læsefærdigheder" og "lyttefærdigheder". Områderne "tale" og "skrive" er svære at afprøve i en onlinetest - her skal du kun udfylde selvevalueringen.

Du skal i hvert område starte med en selvevaluering - her skal du selv vurdere, hvor god du er til sproget i konkrete situationer. På basis af selvevalueringen fører testen dig hen til det niveau, du skal testes på.

Log på første gang
Hvis det er første gang, du bruger denne sprogtest, skal du først registrere dig med navn og mailadresse. Så får du med det samme tilsendt en mail med brugernavn og password.

Næste gang
Hvis du har taget testen før, skal du bruge de tidligere tilsendte oplysninger til at logge ind.

Hvilket niveau er testen på?
Testen regulerer selv niveauet, det sker helt automatisk, alt efter hvad du svarer. Har du mindst 90 % korrekte svar inden for ét område, får du tilbud om at tage testen på et højere niveau. Har du under 20 % korrekte svar, får du tilbud om at tage testen på et lavere niveau.

Hvor lang tid tager det?
Testen tager mellem ½ time og 1½ time, alt efter hvor meget du bliver sendt op eller ned i de enkelte områder af testen. Men kvalitet tager tid - også i en sprogtest. Til gengæld kan du godt afbryde testen og logge på igen for at gøre testen færdig på et senere tidspunkt.

Hvordan får jeg resultatet?
Når du har afsluttet testen, kan du vælge at få dit resultat tilsendt per e-mail. Her kan du se, hvilket niveau du er på i forhold til den europæiske referenceramme.

Niveauerne i den europæiske referenceramme:

Basisbruger:

A1(begynderniveau)
For begyndere, der ikke kan sproget. Du lærer at forstå og bruge dagligdags udtryk og basale vendinger. Du lærer at præsentere dig selv og stille og besvare enkle spørgsmål. Du lærer at begå dig på en enkel måde.

A2 (elementært niveau)
For deltagere, der kan lidt af sproget. Du lærer at forstå sætninger og hyppigt anvendte udtryk. Du lærer at kommunikere i enkle og rutinemæssige situationer. Du lærer i simpel form at beskrive din baggrund, dine omgivelser og dine umiddelbare behov.

Selvstændig bruger:

B1 (lavere mellemniveau)
Du lærer at forstå ukomplicerede faktuelle oplysninger om dagligdags og arbejdsrelaterede emner. Du lærer at klare de fleste situationer, som kan opstå fx på rejser. Du lærer at skrive enkle, sammenhængende tekster om en række velkendte emner.

B2 (mellemniveau)
Du lærer at forstå standardtale om velkendte og ukendte emner. Du lærer at beskrive erfaringer, begivenheder og ambitioner og kort at forklare meninger og planer. Du lærer at skrive rimelig detaljerede, sammenhængende tekster om en god række emner. Du lærer at skrive klare, detaljerede tekster om forskellige emner.

Uafhængig bruger:

C1 (avanceret niveau)
Du lærer at forstå krævende, længere tekster og at udtrykke dig flydende og spontant uden at lede efter ordene. Du lærer også at bruge sproget fleksibelt og effektivt til sociale og erhvervsmæssige formål og at skrive detaljerede tekster om komplicerede emner.

C2 (højere avanceret niveau)
Du lærer at forstå uden besvær stort set alt, hvad du hører eller læser, og at referere oplysninger fra forskellige talte og skrevne kilder. Du lærer også at rekonstruere argumenter og redegørelser i en sammenhængende præsentation, at udtrykke dig spontant, meget flydende og præcist og at adskille finere betydningsnuancer.

Om Den Fælles Europæiske Referenceramme
Den Fælles Europæiske Referenceramme er iværksat af Europarådet med det formål at opnå en fælles reference i forbindelse med vurdering og fastlæggelse af sproglige kompetencer - specielt i europæisk perspektiv.

Referencerammen er blevet udviklet med det formål at styrke og fremme sprogindlæring og sprogundervisning i de europæiske lande. Referencerammen er et værktøj, der gør det nemmere at fastlægge sprogspecifikationer og beskrive kursusniveauer.

Fordelen ved referencerammen er, at det nu er blevet meget nøjagtigt fastlagt, hvad de forskellige niveauer indeholder, og hvad der kræves af en kursist, som skal bevæge sig fra et niveau til det næste.

Tilmeld dig et sprogkursus.