Kunstig intelligens og digitale trends

Robotter og kunstig intelligens er allerede en del af vores hverdag, og det er vigtigt at vi forholder os aktivt til det.

Foredrag med David Guldager: Kunstig intelligens, digitale trends og buzzwords

Man kan læse mere om foredraget og tilmelde sig her: David Guldager: Kunstig intellig... | ti 25.apr | LOF kurser

Kunstig intelligens og robotter er ikke længere fremtid, men det er en del af vores hverdag. Det kan være at vi bruger kunstig intelligens til at holde øje med vores fysiske helbred eller træning, eller måske har vi købt en robotstøvsuger der helt af sig selv, sørger for at støvsuge huset, mens vi er på arbejde. 

Det er gode og nyttige redskaber, men måske er der også elementer vi skal forholde os kritisk til. 

I 2022 blev den nye chatbot ChatGPT introduceret, og universiteter og andre læreranstalter er blevet nødt til at forholde sig til, hvordan man undgår at den bliver brugt til snyd til eksamen, for dens viden er kæmpe stor, og den formulerer sig som et levende menneske. 

Foredrag og debat i Helsingør
D. 25. april 2023 inviterer vi til foredrag og debat på Toldkammeret i Helsingør. Titlen er 'Kunstig intelligens, digitale trends og buzzwords' og her vil journalist og tech-ekspert David Guldager fortælle om trends og tendenser og hvordan de kan påvirke vores liv privat og på jobbet. 

Man kan læse mere om foredraget og tilmelde sig her: David Guldager: Kunstig intellig... | ti 25.apr | LOF kurser

Interview med ChatGPT
Lidt for sjov, lidt for at se hvad teknikken kan, og også for at få forklaret nogle af de begreber der bruges i forbindelse med kunstig intelligens har vi interviewet ChatGPT om emnet. Det er der kommet interviewet herunder ud af. 

....

Interviewer: Hvordan ser du fremtiden for kunstig intelligens?
ChatGPT: Som kunstig intelligens-model trænet af OpenAI, har jeg ikke evnen til at forudse fremtiden, men jeg kan give dig nogle opfattelser om, hvordan eksperter forventer, at kunstig intelligens vil udvikle sig i de kommende år.
Det forventes, at kunstig intelligens vil fortsætte med at blive integreret i en stadigt stigende antal industrier og anvendelsesområder. Dette omfatter sundhedssektoren, finanssektoren, transportsektoren og mange andre.
Det forventes også, at kunstig intelligens vil blive brugt til at løse stadigt mere komplekse problemer, såsom at forbedre menneskers livskvalitet ved at udvikle personaliserede behandlinger og diagnostiske værktøjer, samt at tackle globale udfordringer såsom klimaændringer og fattigdom.
Samtidig forventes der også en øget bevidsthed om de etiske og sikkerhedsmæssige udfordringer, der er forbundet med kunstig intelligens, og der vil blive gjort en større indsats for at tackle disse udfordringer gennem regulering og samarbejde mellem regeringer, virksomheder og akademiske institutioner.
Alt i alt forventes kunstig intelligens at fortsætte med at revolutionere mange aspekter af vores samfund og ændre måden, vi lever og arbejder på. Men det er også vigtigt at være opmærksom på de potentielle udfordringer og sørge for, at teknologien udvikles og anvendes på en ansvarlig måde.
Interviewer: Kunstig intelligens bruges jo i mange sammenhænge. Kan du forklare hvad wearables betyder?
ChatGPT: Ja, absolut! Wearables er en type teknologi, der er bærbar på kroppen og designet til at overvåge eller styrke fysiske aktiviteter. Det omfatter enheder som smartwatches, fitness-trackers, høreapparater og virtuelle virkelighedsbriller.
Wearables bruger ofte sensorteknologi til at indsamle data om brugerens fysiske aktiviteter, såsom skridtlængde, hjertefrekvens, søvnkvalitet og andre kropsfunktioner. Disse data analyseres derefter ved hjælp af kunstig intelligens-algoritmer for at give brugeren indsigt i deres sundhed og livsstil.
Wearables er også designet til at integrere med andre teknologier, såsom smartphones og computere, for at give brugeren en mere sammenhængende oplevelse. For eksempel kan en smartwatch vise beskeder og opkald fra en smartphone, mens en fitness-tracker kan synkronisere med en sundheds-app for at give brugeren en mere detaljeret analyse af deres træningsrutiner.
Generelt set er wearables blevet en populær teknologi på grund af deres evne til at overvåge og forbedre brugerens fysiske og mentale sundhed på en praktisk og bærbar måde.
Interviewer: Jeg kan godt føle, at vi som mennesker, kommer meget langt væk fra vores naturlige fornemmelse af vores krop og sundhed, når vi benytter wearables. Hvad er din holdning til det?
ChatGPT: Som en kunstig intelligens-model er jeg ikke i stand til at have personlige holdninger eller følelser, men jeg kan give dig nogle opfattelser og overvejelser om emnet.
Det er sandt, at wearables og teknologisk overvågning kan føre til, at vi bliver mere afhængige af teknologi til at måle og forstå vores krop og sundhed, og dette kan resultere i en reduceret forståelse af vores krops signalsystemer og fysiske fornemmelser.
På den anden side kan wearables også hjælpe os med at opnå en bedre forståelse af vores krop og sundhed ved at give os adgang til realtidsdata og analyse, der kan være svære at opnå uden teknologisk assistance. For eksempel kan en fitness-tracker give en person nøjagtige målinger af deres aktivitetsniveau og hjælpe dem med at opnå deres fitnessmål.
Derfor kan det argumenteres, at det er en balancegang mellem at drage fordel af teknologiens fordele og samtidig bevare en sund og naturlig forståelse af vores krop og sundhed. Det er vigtigt, at vi benytter teknologi til at støtte og forbedre vores fysiske og mentale sundhed, men samtidig bevarer en forståelse af vores krops naturlige signalsystemer og fysiske fornemmelser.
Interviewer: Tak. I disse år oplever vi også at mange almindelige ting i hjemmet bliver meget avancerede og fx styres via en app på mobiltelefonen. Jeg tror, det er det man kalder Internet of Things. Kan du sige noget om, hvordan udviklingen er på dette område?
ChatGPT: Ja, du har ret! Internet of Things (IoT) er en betegnelse, der beskriver en verden, hvor ting som hjemmeelektronik, apparater, biler og endda bygninger er tilsluttet internettet og kan kommunikere med hinanden for at automatisere opgaver og forbedre brugeroplevelsen.
Udviklingen på dette område er blevet eksplosiv de senere år, og vi ser en stadig større mængde af enheder, der er tilsluttet internettet og kommunikerer med hinanden. Dette inkluderer ikke kun smarte hjemmeelektronikprodukter, men også wearables, bilteknologi og industrielle maskiner.
Kunstig intelligens og machine learning spiller også en vigtig rolle i IoT, da de gør det muligt for enhederne at lære og tilpasse sig deres omgivelser for at forbedre deres funktioner og brugeroplevelse.
Desuden er der en voksende trend i retning af at integrere IoT-teknologi i bygninger og byinfrastruktur for at opnå smarte byer, hvor teknologi anvendes til at forbedre livskvaliteten for borgerne og effektivisere bydrift.
I det hele taget er udviklingen inden for IoT på vej mod en verden, hvor teknologi spiller en stadig mere central rolle i vores hverdag og forbedrer vores liv på mange måder.
Interviewer: Jeg er enig i at der er mange potentialer i IoT, men indebærer IoT også en potentiel fare ved at der kan indsamles store mængder data som vil kunne udnyttes negativt fx af et undertrykkende regime?
ChatGPT: Ja, du har et godt punkt. Som med enhver teknologisk fremskridt er der naturligvis både fordele og ulemper, når det kommer til IoT. En af de største bekymringer er beskyttelsen af privatliv og personlige oplysninger, da IoT-enheder i mange tilfælde indsamler og overfører en stor mængde data om deres brugere.
Hvis denne data ikke beskyttes ordentligt, kan den misbruges af regeringer, kriminelle eller andre parter med skadelige intentioner. Derfor er det vigtigt, at der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de data, der indsamles via IoT-enheder, og at der implementeres etiske regler for brugen af denne data.
Det er også vigtigt, at der tages hensyn til de potentielle negative virkninger af IoT og at der træffes foranstaltninger til at minimere dem, fx ved at implementere robuste sikkerhedsforanstaltninger, gennemsigtige politikker for dataindsamling og -brug, og at sikre, at IoT-teknologi anvendes på en ansvarlig måde.
Så, i alt, er det vigtigt at overveje både de positive og negative aspekter af IoT og at træffe foranstaltninger til at minimere de negative konsekvenser og fremme de positive potentialer af teknologien.
Interviewer: I LOF afholder vi et debatarrangement, der netop handler om kunstig intelligens, fordi vi tror det er vigtigt at diskutere emnet, så vi kan bruge de mange muligheder både konstruktivt og kritisk. Er der nogle bestemte forhold du synes vi skal være særligt opmærksomme på i debatten?
ChatGPT: Ja, der er bestemt nogle områder, som det kan være relevant at diskutere og belyse, når det kommer til kunstig intelligens og dets anvendelse. Nogle af de forhold, der kan være relevante at fokusere på, inkluderer:
1. Etiske overvejelser: Kunstig intelligens har potentiale til at løse mange samfundsmæssige udfordringer, men det er også vigtigt at overveje de etiske implikationer af denne teknologi. Hvordan sikrer vi, at kunstig intelligens bruges på en fair og retfærdig måde, og hvordan beskytter vi de grundlæggende menneskelige rettigheder?
2. Bias i data og algoritmer: Kunstig intelligens er afhængig af de data, den trænes på, og hvis dataene er biased, kan det resultere i biased output og beslutninger. Det er derfor vigtigt at tage højde for de mulige biaser i dataene og designe algoritmer, der er mindre modtagelige for bias.
3. Arbejdspladsen: Kunstig intelligens kan påvirke arbejdspladserne ved at automatisere mange opgaver, der tidligere blev udført af mennesker. Det er relevant at diskutere, hvordan vi sikrer en fair overgang til en automatiseret arbejdsplads, og hvordan vi sikrer, at mennesker har mulighed for at udvikle nye færdigheder og finde nye arbejdspladser.
4. Sikkerhed: Kunstig intelligens kan være sårbar over for angreb og kan misbruges til at fremme kriminelle aktiviteter. Det er relevant at diskutere, hvordan vi sikrer sikkerheden i kunstig intelligens-systemer og beskytter mod potentielle angreb.
5. Regulering: Kunstig intelligens er en hurtigt voksende teknologi, og der er mange spørgsmål om, hvordan den bør reguleres. Det er relevant at diskutere, hvordan vi kan sikre en effektiv regulering, der både beskytter borgerne og fremmer den positive udvikling af teknologien.
Disse er bare nogle af de forhold, der kan være relevante at diskutere i en debat om kunstig intelligens, men der kan naturligvis være mange andre relevante aspekter, afhængigt af sammenhængen.
Interviewer: Du nævner, at mange job som nu udføres af mennesker i fremtiden kan blive udført af kunstig intelligens. Jeg kan ikke lade være med at spørge, om det også kan ramme min arbejdsplads, altså en aftenskole hvor vi har ansat mange undervisere i alt fra sprog til kreative fag og motion, samt administrativt personale.
ChatGPT: Ja, det er muligt, at nogle af de opgaver, der i dag udføres af mennesker på en aftenskole, i fremtiden vil blive udført af kunstig intelligens. Men samtidig vil der også blive behov for nye job, der ikke eksisterede før, såsom udvikling og vedligeholdelse af teknologierne, og andre job, der kræver menneskelige færdigheder, såsom kreativitet, sociale færdigheder og empati.
Det er værd at bemærke, at kunstig intelligens ikke nødvendigvis vil erstatte alle menneskelige arbejdspladser, men snarere vil ændre dem. Det er derfor vigtigt at fortsætte med at udvikle og forbedre vores færdigheder, så vi kan være konkurrencedygtige i fremtiden.
Interviewer: Mener du at vi i LOF som folkeoplysende forening kan bidrage til debatten om kunstig intelligens?
ChatGPT: Definitivt! Folkeoplysende foreninger som LOF har en unik rolle i at skabe en åben og inkluderende debat om kunstig intelligens og andre teknologiske udviklinger. De kan bringe forskellige synspunkter og perspektiver på bordet og engagere et bredt publikum i diskussionen.
Ved at arrangere debatarrangementer og andre læringsmuligheder kan LOF bidrage til at styrke folks viden om kunstig intelligens og dets potentialer og udfordringer, samt at udvikle en kritisk og informeret holdning til teknologiens anvendelse.
Så ja, jeg mener, at folkeoplysende foreninger som LOF kan spille en vigtig rolle i debatten om kunstig intelligens og andre teknologiske udviklinger.
Interviewer: Tak for snakken. Det har været meget interessant og oplysende.
ChatGPT: Du er meget velkommen! Jeg er altid klar til at besvare spørgsmål og hjælpe med information. Hvis du har yderligere spørgsmål, så står jeg altid til rådighed.

 

Foredrag