Tove Lisa Nielsen

Spansklærer og engelsklærer.

Tove Lisa Nielsen er uddannet korrespondent i spansk og engelsk fra CBS og har udover mange års arbejde som oversætter også flere års erfaring med at undervise på aftenskoler. Tove har gennemført det Almene Voksenpædagogiske Grundkursus og Folkeoplysningens Grundkursus/FGK, modul 1-2.
Tove er dansk-amerikaner af oprindelse.

Kontaktoplysninger

[email protected]