Helene Lykke Evers

Mag.art. Kunsthistoriker og - formidler
Kunstformidler Helene Lykke Evers introducerer hver udstilling på en informativ og underholdende måde og udvælger enkeltstående værker, som siden danner afsæt for en fælles undersøgelse af kunstværkernes betydning og deres kunsthistoriske sammenhæng.

Kontaktoplysninger

Kurser med Helene Lykke Evers