Foto: Kim Hansen

Rossana Marisa Soro

Sproglærer, Cand.Ling.Merc. i Italiensk

Rossana Marisa Soro er født og opvokset i Italien, hvor hun bl.a. har læst på det Tekniske Universitet i Milano. Efter hun kom til Danmark har hun taget en Bachelor i Italiensk og Engelsk fra CBS og en Cand.Ling.Merc. i Italiensk ligeledes fra CBS.
Udover at undervise i italiensk sprog, fungerer Rossana også som Statsautoriseret Translatør og Tolk for bl.a. retsvæsenet, rigspolitiet og skolevæsenet, og for danske og italienske virksomheder, som har samhandel inden for de forskellige brancher af erhvervslivet.

Som sprogunderviser, oversætter og tolk bestræber hun sig at være brobygger mellem mennesker og organisationer på tværs af deres kulturer og sprog.

Kontaktoplysninger

[email protected] Mobil: 51 25 44 61